Bulunan Sonuçlar

Arama Kriteri


NÖROGELİŞİMSEL TERAPİ NEDİR ?   BOBATH TERAPİSİ NEDİR ?
 


Tüm dünyada pediatrik rehabilitasyonda fizyoterapistlerin en yaygın olarak kullandığı terapi yöntemi Nörogelişimsel terapi (NDT/Bobath Terapisi)’dir. Bu terapi yöntemi 1940’lı yıllarda Bertha ve Karel Bobath çifti tarafından ortaya koyulsa da, sonraki dönemde uygulayıcı fizyoterapistler tarafından geliştirilmiştir. Bu yüzden de terapi veya yöntem olarak adlandırılmak yerine konsept olarak ifade etmek daha doğru olur. Yani yıllar içinde sürekli kendini yenileyen, yaşayan bir konsepttir. Bu da ülkeden ülkeye farklılık göstermesine veya farklı isimlendirilmesine de neden olmaktadır. 
 

Ne kadar hareket ederseniz o kadar hissedersiniz, ne kadar hissederseniz o kadar hareket edersiniz. Biz hareketi öğretmiyoruz, mümkün kılıyoruz. Bobath konseptini özetleyen en temel iki cümle bence bunlardır. Bobath konsepti bize önce iyi bir gözlem ve değerlendirme yapmayı öğretir. Bu değerlendirmede ve gözlemde ise sadece yapamadıkları değil, yapabildikleri ve çocuğun toplumsal yaşamdaki fonksiyonunu artırabilmek için ihtiyacı olan şeyi ve beklentilerini de belirlememiz gerekir. Ayrıca çocuğun hareket etme ve/veya mevcut pozisyonunu koruyabilme yeteneğini kısıtlayan veya engel olan en temel problemi gözlem ve değerlendirmemizde bulamazsak ve terapide bunun üzerine gitmezsek başarılı olamayacağımızı öğretir. İşte bu konseptin en güçlü yanı, vakaları genellemek yerine her bir çocuğu çok iyi inceleyerek ve analiz ederek en temel problemi belirlemesi ve buna uygun olarak her bir bireye özgü bir terapi programı ortaya koymasıdır.Bobath konsepti terapide normal gelişimi temel alır. Normal gelişimi çok iyi analiz ederek fasilitasyon yöntemleri, tonus düzenlemesi, postural kontrol ve farklı tutuş yöntemleri konseptin içerinde geliştirilmiştir.   Terapi programına çok geniş bir çerçeveden bakar. Yani seans içinde yapılanları günlük hayata yaymaya çalışır. Bu yüzden de konsept bir ekip çalışmasıdır ve ekibin en değerli parçası ailedir. Aileye terapideki mantık öğretilerek günlük hayatında da bunu devam ettirmeleri sağlanır.