Bulunan Sonuçlar

Arama Kriteri

Grup Eğitimi

  • Sosyal iletişimin arttırılması
  • Paylaşımın sağlanması
  • Ortak çalışmalara katılımın sağlanması
  • Toplum içinde beklenen davranışların kazandırılması
  • Özbakım becerilerinin kazandırılması
  • Dil gelişimine yönelik çalışmalara katılımın sağlanması
  • Günlük yaşam becerilerinin kazandırılması
  • Toplumsal kuralların öğrenilmesi ve uygulanması
  • Sosyal davranışların kazandırılması amaçlanır.


Grup eğitimi küçük bir toplum örneği olarak düşünülmelidir. Kendi seviyesine yakın arkadaşları çocuklara model olabilir ve yönergeyi daha kısa sürede kazanabilir. Grup eğitimi, yapılan bütün eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarının bir uygulama alanı olarak görülebilir.